Cynthia Lub

Barcelona | @LubCynthia

MÓN OBRER

Externalitzacions i empreses multiserveis (multi)precàries: ETTs 2.0

Cynthia Lub
Federico Grom

MUNDO OBRERO

Externalizaciones y empresas multiservicios (multi)precarias: ETTs 2.0

Cynthia Lub
Federico Grom

FIRA DEL LLIBRE LITERAL

Elaine Brown: “Necessitem una agenda que inclogui una anàlisi de classe”

Cynthia Lub
Andrea Villa

FERIA LIBRO BARCELONA

Elaine Brown: “Necesitamos una agenda que incluya un análisis de clase”

Cynthia Lub
Andrea Villa

DONES TREBALLADORES

La divisió sexual del treball i la precarietat femenina en l’Estat espanyol (II)

Cynthia Lub

MUJERES TRABAJADORAS

La división sexual del trabajo y la precariedad femenina en el Estado español (II)

Cynthia Lub

DONES TREBALLADORES

Feminització del treball i precarietat laboral a l’Estat Espanyol (I)

Cynthia Lub

MUJERES TRABAJADORAS

Feminización del trabajo y precariedad laboral en el Estado español (I)

Cynthia Lub

#PRIMAVERACATALANA

La primavera catalana i la crisi del Règim del 78

Cynthia Lub

#PRIMAVERACATALANA

La primavera catalana y la crisis del Régimen del 78

Cynthia Lub

DONES PENSIONISTES

Bretxa de gènere en les pensions: desigualtats i precarietat femenina

Cynthia Lub

MUJERES PENSIONISTAS

Brecha de género en las pensiones: desigualdades y precariedad femenina

Cynthia Lub

HISTÒRICA VAGA DE DONES

Després del 8M: unificar la lluita de les dones, la classe treballadora i la joventut

Cynthia Lub
Josefina L. Martínez

HISTÓRICA HUELGA DE MUJERES

Después del 8M: unificar la lucha de las mujeres, la clase trabajadora y la juventud

Cynthia Lub
Josefina L. Martínez

GRAN ACTE DE PAN Y ROSAS BARCELONA

“A sis anys sense vaga general en l’Estat espanyol, aquest 8M la convoquem les dones”

Cynthia Lub

GRAN ACTO DE PAN Y ROSAS BARCELONA

“A seis años sin huelga general en el Estado español, este 8M la convocamos las mujeres”

Cynthia Lub

37 ANYS DESPRÉS

23F: el cop que va consolidar els trets més reaccionaris de la Transició

Cynthia Lub
Santiago Lupe

37 AÑOS DESPUES

23F: el golpe que consolidó los rasgos más reaccionarios de la Transición

Cynthia Lub
Santiago Lupe

MANIFESTACIONS PRECARIETAT LABORAL

Protestes per "No+Precarietat" en 33 ciutats de l’Estat espanyol

Cynthia Lub

PRECARIEDAD LABORAL

Protestas por "NO + PRECARIEDAD" en 33 ciudades del Estado español

Cynthia Lub

PRECARIETAT LABORAL

La plataforma "NO + PRECARIEDAD” es presenta el 10-F contra la Reforma laboral

Cynthia Lub

99 ANIVERSARI

La Canadenca: l’espurna d’una vaga general i la jornada de 8 hores

Cynthia Lub
Joe Molina

99º ANIVERSARIO

La Canadiense: la chispa de una huelga general y la jornada de 8 horas

Cynthia Lub
Joe Molina

PRECARIEDAD LABORAL

La plataforma "NO + PRECARIEDAD” se presenta el 10-F contra la Reforma laboral

Cynthia Lub

Más publicaciones